• ساعت : ۹:۳۴:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ 
  • کد خبر : ۶۹۵۲۶
    /  5
جلسه بانوان فرهیخته با حضورجناب آقای دكتر شریعتی استاندارمحترم برگزارگردید.
جلسه بانوان فرهیخته استانی ، منتخبین دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازدرروزیکشنبه مورخ 96/12/20 درسالن اجتماعات شهیدرجایی از ساعت13ظهر تاساعت 15/30ظهربرگزارگردید. که ازهر حوزه تخصصی یک نفربه تعداد14نفربه اداره کل اموربانوان وخا نواده استانداری معرفی شده اند ودرطول جلسه افرادمنتخب دانشگاه خانم دکترحسینی نژادقائم مقام معاونت درمان،خانم دکتر بزرگ زاده ریاست بیمار ستان طالقانی وخانم مهندس فقهی ازمعاونت غذاوداروپیشنهاداتی جهت پیشبرداهداف دانشگاه وارتقاء سطح بهداشت ودرمان استان ارائه نمودند.
جلسه بانوان فرهیخته استانی ، منتخبین دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازدرروزیکشنبه مورخ 96/12/20 درسالن اجتماعات شهیدرجایی از ساعت13ظهر تاساعت 15/30ظهربرگزارگردید. که ازهر حوزه تخصصی یک نفربه تعداد14نفربه اداره کل اموربانوان وخا نواده استانداری معرفی شده اند ودرطول جلسه افرادمنتخب دانشگاه خانم دکترحسینی نژادقائم مقام معاونت درمان،خانم دکتر بزرگ زاده ریاست بیمار ستان طالقانی وخانم مهندس فقهی ازمعاونت غذاوداروپیشنهاداتی جهت پیشبرداهداف دانشگاه وارتقاء سطح بهداشت ودرمان استان ارائه نمودند.
افراد منتخب شامل: خانم دکتر حدادزاده،خانم دکتر رجایی،خانم دکترراجی، خانم دکتررزاقی،خانم دکترمحبی،خانم دکتر حسینی نژاد-خانم دکتر بزرگ زاده،خانم دکتر صادقیان،خانم دکترقاسمی ،خانم مهندس فقهی،خانم مهندس نریمیسا،خانم مهندس عباسی اصل،خانم مهندس ممبینی وخانم ضیاغم هستند .
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    تمامی حقوق این سایت متعلق به حوزه امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی اهواز می باشد

    V5.5.2.0